Wysokości opłat – dla cykli studiów przed rokiem akademickim 2019/2020

Wysokości opłat w roku akademickim 2017/2018

Opłata za semestr nauki dla cudzoziemców studiujących na  kierunkach realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500 zł

Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu w roku akademickim 2017/2018

  1. Opłata za powtarzanie semestru jest naliczana – wg zasady 50 zł x liczba punktów ECTS (koniecznych do zaliczenia semestru).
  2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest naliczana – wg zasady 50 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu.
  3. Opłata za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów jest naliczana – wg zasady 60 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu.
  4. Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest naliczana według zasady – 72 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu.
  5. Opłata za zajęcia nie objęte planem studiów z przedmiotu „ Praktyczna nauka języka polskiego” – 2,50 zł za godzinę zajęć.

 

Wysokości opłat w roku akademickim 2018/2019

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2018/2019 wynosi 80 zł (osiemdziesiąt złotych).

 

Opłata za semestr nauki dla cudzoziemców studiujących na  kierunkach realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3500 zł

 

Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu w roku akademickim 2018/2019

  1. Opłata za powtarzanie semestru jest naliczana – wg zasady 50 zł x liczba punktów ECTS (koniecznych do zaliczenia semestru).
  2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest naliczana – wg zasady 50 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu.
  3. Opłata za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów jest naliczana – wg zasady 60 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu.
  4. Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest naliczana według zasady – 72 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu.
  5. Opłata za zajęcia nie objęte planem studiów z przedmiotu „ Praktyczna nauka języka polskiego” – 2,50 zł za godzinę zajęć.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland