Władze

ZARZĄD UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

a

Dawid Skarbiński

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

a

a

Illia Kolomiiets

Wiceprzewodniczący ds.Dydaktyki i praw studenta

a

a

Izabela Mielniczek

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Organizacji

a

a

Magdalena Szumełda

Sekretarz

a

a

Valeriia Druz

Wiceprzewodniczący ds. budżetu i finansów

a

a

Logo PWSW