Referent ds. administracji – DOK

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pansp.pl

 

Referent ds. administracji

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  ”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

 • przygotowywanie wskazanej dokumentacji dotyczącej studentów, pracowników akademickich, procesu studiów, sprawozdawczości, a także organizacji roku akademickiego;
 • dokumentowanie działań zmierzających do zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach i rodzajach studiów realizowanych na Uczelni.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • wysokie umiejętności interpersonalne;
 • komunikatywna znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy związane z obsługą studentów;
 • samodzielność i dokładność w działaniu;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność komunikacji i współpracy;
 • zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 

 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy – referent ds. administracji – DOK” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich). 
 2. Termin składania dokumentów: do dnia 18 lutego 2024 r. (do godz. 15.00). O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
 3. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie
  nie podlegają rozpatrzeniu. 
 4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
  oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland