Rada Uczelni PANS

Rada Uczelni – organ uczelni publicznej wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W skład Rady Uczelni wchodzi 7 osób powoływanych przez Senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Obligatoryjnie członkiem Rady Uczelni jest przewodniczący Samorządu Studenckiego.

W skład Rady Uczelni w kadencji 2021 – 2024 wchodzi 7 osób:

  • Witold Ochenduszkiewicz – Przewodniczący Rady Uczelni
  • Agnieszka Bielec- Sekretarz
  • Danuta Dudek
  • Przemysław Bolanowski
  • Wit Więch
  • Grzegorz Dzieniszewski
  • Monika Hanus – Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Logo PWSW
EnglishPoland