Rzecznicy Dyscyplinarni

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich:

Zarządzeniem nr PANS-SEK-021/127/20 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2020 roku dr Andrzej Kawecki powołany został na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich.

 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów:

Zarządzeniem nr PANS-SEK-021/126/20 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2020 roku dr Agnieszka Pieniążek powołana została na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów.

 

Logo PWSW
EnglishPoland