Kandydat

REKRUTACJA 2023/2024

Proces rekrutacji na studia w PANS w Przemyślu to tylko kilka prostych etapów! Poniżej podajemy wskazówki krok po kroku, abyście szybko i bez komplikacji wypełnili wszystkie formalności.
Pamiętajcie o terminach: rekrutacja (w tym rekrutacja elektroniczna) na studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpoczyna się 22 maja 2023 r., natomiast termin składania dokumentów upływa 31 lipca 2023 r.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 sierpnia 2023 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 22 września 2023 r.

* Przypominamy, że w przypadku nieosiągnięcia minimalnego limitu kandydatów, kierunek może nie zostać uruchomiony

Krok 1 – WYBÓR KIERUNKU

Masz do wyboru studia humanistyczne, społeczne, artystyczne, techniczne oraz medyczne. To jeden z najważniejszych kroków, więc jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź naszą ofertę w informatorze.

Krok 2 – REJESTRACJA W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM PANS

Teraz rejestrujesz się na PLATFORMIE REKRUTACYJNEJ. Wydruk formularza wygenerowanego podczas rejestracji oraz dowód wpłaty rekrutacyjnej, będzie niezbędny do wykonania kolejnego kroku.E-rekrutacja: instrukcja dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie:

E-rekrutacja: instrukcja dla kandydatów obcokrajowców:

Krok 3 – ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE
Na tym etapie składasz dokumenty w sekretariacie prowadzącym nabór na dany kierunek. Prosimy zapoznać się z listą dokumentów dla kandydatów na studia I stopnia oraz II stopnia.

Krok 4 – OCZEKIWANIE NA WYNIKI

Jeśli masz więcej pytań możesz skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne kierunki studiów:

KONTAKT

Studia I stopnia:

 • historia – tel. 16 7355 233,
 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • filologia angielska – tel. 16 7355 233,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242,
 • bezpieczeństwo transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 243,
 • informatyka w biznesie – tel. 16 7355 232,
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 232,
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262.

Studia II stopnia:

 • bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • inteligentne technologie – tel. 16 7355 262,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 243.

PUNKT REKRUTACYJNY:

ul. Książąt Lubomirskich 6 (Pałac), I piętro s.37 (po lewej stronie)

KONTAKT:

tel. 16 7335 400, e-mail: e-rekrutacja@pansp.pl

REKRUTACJA 2024/2025

Rekrutacja (w tym rekrutacja elektroniczna) na studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpocznie się 20 maja 2024 r., natomiast termin składania dokumentów upłynie 31 lipca 2024 r.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 sierpnia 2024 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 20 września 2024 r.

Logo PWSW