Fizjoterapia

NOWOŚĆ! Od roku 2024/2025!*

*po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studia magisterskie – 10 semestrów (5 lat)
Studia stacjonarne
Profil praktyczny

Rozwój współczesnej medycyny spowodował, że fizjoterapia zajmuje bardzo ważne miejsce w profilaktyce i leczeniu pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi. Obecnie nie ma dziedziny medycyny, w której zabiegi fizjoterapeutyczne nie miałyby zastosowania.

Fizjoterapia jest zalecana również w takich specjalnościach medycyny, jak intensywna opieka kardiologiczna, onkologia czy medycyna paliatywna, gdzie przed laty w tych okolicznościach była przeciwskazaniem.

Dla kogo?

Idealny kandydat to osoba, dla której nieobojętne jest cierpienie i słabość innych. Będzie obcować z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, które utraciły sprawność w wyniku kontuzji – dużo empatii i cierpliwości, to cechy bardzo pożądane.

Zawód fizjoterapeuty jest odpowiedni dla osób, które chcą pracować w dynamicznym środowisku, gdzie mogą bezpośrednio wpływać na poprawę zdrowia i dobrostanu pacjentów. Jest to także zawód, który oferuje wiele możliwości specjalizacji, takich jak fizjoterapia sportowa, neurologiczna, pediatryczna, geriatryczna i wiele innych. Każda z tych specjalizacji wymaga dodatkowej wiedzy i umiejętności, które mogą być zdobywane poprzez dalsze kształcenie i praktykę zawodową.

Co po studiach? Praca w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, 
 • szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci i dorosłych, 
 • zakładach rehabilitacyjnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, 
 • środowiskowej opiece nad chorymi w domu, 
 • prywatnych i publicznych gabinetach,
 • klinikach rehabilitacyjnych, 
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, 
 • ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, 
 • Wellness & SPA, klubach fitness,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, w placówkach oświatowych: szkołach, uczelniach, instytucjach badawczo-rozwojowych oraz w administracji rządowej i samorządowej.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
w szczególności na: 

 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; 
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu; 
 • zlecaniu, doborze do potrzeb pacjenta oraz nauczania posługiwania się wyrobami medycznymi;
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych; 
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii. 

Zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia w tzw. w warunkach symulacji medycznej dla studentów fizjoterapii odbywać się będą w uczelnianym Centrum Symulacji Medycznej.  Ta metoda dydaktyczna umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych oraz równoczesne rozwijanie tzw. kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy w zespole.

Infrastruktura uczelniana i piękne otoczenie Parku Lubomirskich gwarantują komfortowe warunki do nauki.

Fizjoterapia
Logo PWSW
EnglishPoland