Kryteria przyjęć – studia I stopnia

Dołącz do nas! Jak to zrobić? Sprawdź kryteria, czyli zasady postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2024/2025:

  1. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw maturalnych.

a) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”. Kryterium stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów * 1 = ilość punktów rankingowych; w przypadku przedmiotów kwalifikacyjnych, preferowanych na danym kierunku % uzyskanych punktów * 1,5 = liczba punktów rankingowych;
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów * 1,5 = ilość punktów rankingowych; w przypadku przedmiotów kwalifikacyjnych, preferowanych na danym kierunku % uzyskanych punktów * 2 = liczba punktów rankingowych;

(* – iloczyn)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW KWALIFIKACYJNYCH, PREFEROWANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW:

architektura wnętrz – historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka;

bezpieczeństwo i produkcja żywności – matematyka, chemia, fizyka, biologia, informatyka;

bezpieczeństwo transgraniczne – język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia;

informatyka w biznesie – fizyka, informatyka, matematyka, chemia;

inżynieria transportu i logistyki – fizyka, geografia, matematyka, chemia;

mechatronika – fizyka, informatyka, matematyka, chemia;

pielęgniarstwo – biologia, chemia, matematyka;

projektowanie graficzne – historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka;

stosunki międzynarodowe – filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

W sytuacji, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomach podstawowym i rozszerzonym, brany jest  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

b) Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”. Kryterium w kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie dojrzałości. Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

SKALA OCEN 1-6

Ocena z przedmiotuLiczba punktów
2.030
3.050
4.070
5.090
6.0100

SKALA OCEN 2-5

Ocena z przedmiotuLiczba punktów
3.050
4.080
5.0100

W przypadku przedmiotów kwalifikacyjnych, preferowanych na danym kierunku: ocena z danego przedmiotu * 1,5 = liczba punktów rankingowych.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW KWALIFIKACYJNYCH, PREFEROWANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW:

architektura wnętrz – historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka;

bezpieczeństwo i produkcja żywności – matematyka, chemia, fizyka, biologia, informatyka;

bezpieczeństwo transgraniczne – język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia;

informatyka w biznesie – fizyka, informatyka, matematyka, chemia;

inżynieria transportu i logistyki – fizyka, geografia, matematyka, chemia;

mechatronika – fizyka, informatyka, matematyka, chemia;

pielęgniarstwo – biologia, chemia, matematyka;

projektowanie graficzne – historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka;

stosunki międzynarodowe – filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Kandydatów na architekturę wnętrz i projektowanie graficzne obowiązuje dodatkowo przegląd i ocena prac artystycznych lub projektowych (portfolio), za które można otrzymać maksymalnie 15 punktów.

Kryteria przyjęć – studia I stopnia

Logo PWSW
EnglishPoland