Uczelniana Komisja Socjalna

Uczelniana Komisja Socjalna:

Uczelniana Komisja Socjalna powołana została zarządzeniem nr PWSW-BRE-021/86/23 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu z dnia 31 maja 2023 r. w następującym składzie:

  1. prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń – przewodniczący Komisji;
  2. dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS – zastępca przewodniczącego;
  3. dr inż. Piotr Kisiel – członek;
  4. mgr Mateusz Ryś – sekretarz Komisji;
  5. mgr Sylwia Drabik – członek
  6. przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników PANS w Przemyślu.
Logo PWSW
EnglishPoland