Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – Patrycja Bereś

e-mail: niepelnosprawni@pansp.pl

tel.: 16 73 55 208

Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych – Marek Bogusiewicz

e-mail: obrona@pansp.pl

tel.: 16 73 55 152

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Marek Bogusiewicz

e-mail: niejawne@pansp.pl

tel.: 16 73 55 152

Pełnomocnik Rektora ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej – Jerzy Uziembło

e-mail: kontrolazarzadcza@pansp.pl

e-mail: kwestura@pansp.pl

tel.: 16 73 55 273

Pełnomocnik Rektora ds. Strategii Rozwoju – dr Sławomir Solecki

e-mail: s.solecki@pansp.pl

tel.: 16 73 55 215

Inspektor Ochrony Danych – Aleksander Kuźniar

e-mail: iod@pansp.pl

Inspektor BHP – Aleksander Kuźniar

e-mail: bhp@pansp.pl

tel.: 16 73 55 116

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej – Maciej Szklarz

e-mail: m.szklarz@pansp.pl

tel.: 693 439 351

 

 

Logo PWSW
EnglishPoland