Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – Anita Gałęza

e-mail: niepelnosprawni@pwsw.eu

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 122

Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych – Marek Bogusiewicz

e-mail: obrona@pansp.pl

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 152

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Marek Bogusiewicz

e-mail: niejawne@pansp.pl

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 152

Pełnomocnik Rektora ds. Kontroli Wewnętrznej – Jerzy Uziembło

e-mail: kontrolazarzadcza@pansp.pl

e-mail: kwestura@pansp.pl

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 273

Inspektor Ochrony Danych – Aleksander Kuźniar

e-mail: iod@pwsw.eu

Inspektor ds. BHP – Aleksander Kuźniar

e-mail: bhp@pwsw.eu

tel.: 16/ 735-51-00 wew. 116

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej – Maciej Szklarz

e-mail: m.szklarz@pansp.pl

tel.: 693439351

Logo PWSW