Władze PANS

Władze Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Rektor Prorektor ds. rozwoju i współpracy Prorektor właściwy ds. studenckich
Władze PANSWładze PANSWładze PANS
Rektor
dr Paweł Trefler, prof. PANS
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
rektorat@pwsw.pl
Prorektor ds. rozwoju i współpracy
dr Sławomir Solecki
tel. 16 7355 212
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
Prorektor właściwy ds. studenckich
dr Robert Oliwa
tel. 16 7355 234
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
Kanclerz PANS Kwestor PANS
Władze PANSWładze PANS
Kanclerz PANS
mgr Tomasz J. Filozof
tel. 16 7355 108
kanclerz@pwsw.pl
Kwestor PANS
mgr Jerzy Uziembło
tel. 16 7355 273
faks 16 7355 101
kwestor@pwsw.pl

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland