Dyplomy i świadectwa 2021

Wzory dyplomów i świadectw wydawanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1.07.2021 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –

Wzory dyplomów obowiązujących w PANS od 01.07.2021 r.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland