Polityka antykorupcyjna

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, realizując działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, których celem jest zapobieganie korupcji w szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z Rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2019 roku, dokonała wyboru aktów prawnych, publikacji i in. zawierających informacje, procedury oraz wskazówki związane z tematyką antykorupcyjną i etyką.

Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie korupcji w szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 6 listopada 2019 roku zostały opracowane w związku z realizacją „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020”.

20191108_Pismo_przewodnie_do_jednostek_nadzorowanych_-_rekomendacje_MNiSW_-_07112019

20191108_Rekomendacje_MNiSW_z_dn_6112019_r

Jednostkom nadzorowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleca się  m.in. zaplanowanie i wdrożenie działań antykorupcyjnych.

Chcąc ułatwić dostęp społeczności akademickiej Uczelni do podstawowych materiałów związanych z tematyką antykorupcyjną, PANS w ramach Rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawia listę wybranych aktów prawnych, publikacji in. związanych z tematyką antykorupcyjną i etyką.

Polityka antykorupcyjna

Logo PWSW
EnglishPoland