Referent ds. administracji – Dział Organizacji i Promocji

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6,  37-700 Przemyśl

tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub
kadry@pansp.pl

Dział Organizacji i Promocji

Referent ds. administracji

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;     
 • dyplom ukończenia studiów (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  ”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

Obsługa wsparcia technicznego pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, dalej zwanej „PANS”, w tym w szczególności:

 1. Tworzenie dokumentacji fotograficznej imprez organizowanych przez PANS, organizowanych przy współpracy PANS lub przez inne podmioty na Uczelni
  oraz z wydarzeń w których uczestniczy PANS.
 2. Realizacja materiałów multimedialnych na potrzeby PANS m. in. do publikacji na stronie internetowej oraz innych kanałach komunikacyjnych PANS (w tym do mediów społecznościowych i e-maili).
 3. Opracowywanie zdjęć i innych materiałów graficznych do publikacji na stronie internetowej, w innych kanałach komunikacyjnych PANS (w tym do mediów społecznościowych i e-maili) oraz do wydawnictw i innych drukowanych materiałów PANS.
 4. Uczestnictwo w targach, prezentacjach w szkołach średnich i innych wyjazdach promocyjnych oraz imprezach organizowanych przez PANS.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (studia kierunkowe z dziedziny: projektowanie graficzne);
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Dobra znajomość programów pakietu Adobe (przede wszystkim Illustrator, Photoshop Lightroom, Premier Pro);
 • Znajomość programów do transmisji strumieniowej (np. OBS Studio);
 • Zaangażowania w pracę i samodzielność w działaniu i odpowiedzialność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Komunikatywność;
 • Rzetelność;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Samodzielność, odpowiedzialność;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pracę na najnowszym sprzęcie związanym z obsługą dziekanatu;
 • pakiet świadczeń socjalnych.
 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy – referent ds. administracji” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6,
  37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich). 
 2. Termin składania dokumentów: do dnia 15 grudnia 2023 r. (do godz. 15.00). O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
 3. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 
 4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 
 5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland