Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

11 lipca 2022
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 102
 
więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pwsw.eu
 
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
 
Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;     
 • dyplom ukończenia studiów (kopia);
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).
Do głównych zadań będzie należało:
 • nadzór techniczny nad aparaturą medyczną i utrzymywanie tej aparatury w gotowości do pracy stałej, w tym zamawianie części zamiennych, planowanie serwisów oraz współpraca z użytkownikami sal CSM;
 • wykonywanie bieżących drobnych napraw i serwisu zgodnie z umowami z dostawcami;
 • obsługa techniczna zajęć symulacyjnych i egzaminów, w tym obsługa symulatorów medycznych, trenażerów, sprzętu audio-wideo, oprogramowania;
 • przygotowanie sal CSM do zajęć oraz egzaminów, sprawdzania kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami CSM;
 • czynny udział w nauczaniu studentów kierunku pielęgniarstwa podczas zajęć praktycznych wynikających z programów kształcenia na tym kierunku, przewidzianych do realizacji w CSM;
 • wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w codziennych działaniach w pracowniach symulacji medycznych;
 • prowadzenie szkoleń z obsługi sprzętu i symulatorów;
 • kontrola i analiza stanu zapasów drobnego sprzętu i materiałów zużywalnych, zgłaszanie zapotrzebowania, obsługa zakupów bieżących materiałów zużywalnych do sprzętu symulacyjnego CSM, itp.;
 • przygotowanie projektów umów, uzgadnianie kryteriów ofert do zamówień;
 • nadzór nad dokumentacją wynikającą z zajmowanego stanowiska.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat), pożądane wykształcenie medyczne;
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych;
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją budynków i urządzeń technicznych;
 • umiejętność przygotowywania i redagowania pism (w tym umów na wykonawstwo przeglądów, napraw i remontów urządzeń technicznych);
 • znajomość cyfrowych urządzeń audio-wizualnych;
 • znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • umiejętność przekazywania wiedzy;
 • otwartość na nowe rozwiązania dydaktyczne i technologiczne;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej.
Pożądane umiejętności:
 • obsługa baz danych, systemów nagrywania audio-wideo;
 • szkolenia medyczne, typu: ALS, BLS, EPLS, ITLS, ETC;
 • znajomość tworzenia stron internetowych;
 • umiejętność obsługi i instalacji sprzętu medycznego;
 • ogólna znajomość tematyki tworzenia i zarządzania siecią informatyczną;
 • doświadczenie w jednostce ochrony zdrowia;
 • wiedza z zakresu doboru sprzętu do potrzeb istniejącej infrastruktury;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Cechy pożądane:
 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pracę na najnowszym sprzęcie związanym z symulacją medyczną;
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 

 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy – starszy specjalista inżynieryjno-techniczny” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich).

 2. Termin składania dokumentów: do dnia 22.07.2022 r. (do godz. 15.00).
  O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.

 3. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Aplikuj teraz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland