Informacje

Informacje

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Jesteśmy jedną z najlepszych akademii nauk stosowanych w Polsce. Szybko reagujemy na zmiany i dostosowujemy się do Waszych potrzeb. Naszą misją jest praktyczne kształcenie studentów na wysokim poziomie, z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Prowadzimy bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie.

Pierwotnie uczelnia kształciła na kierunkach humanistycznych, nawiązując do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczanym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Od 2001 roku przeszliśmy gruntowne przeobrażenia, dzięki którym…

Obecnie w PANS można kształcić się na kierunkach:

 • Humanistycznych: historia (studia licencjackie), filologia angielska (studia licencjackie);
 • Artystycznych: architektura wnętrz (studia licencjackie), projektowanie graficzne (studia licencjackie i magisterskie);
 • Społecznych: stosunki międzynarodowe (studia licencjackie), bezpieczeństwo transgraniczne (studia licencjackie), bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne (studia magisterskie);
 • Inżynierskich: informatyka w biznesie, mechatronika, bezpieczeństwo i produkcja żywności, inżynieria transportu i logistyki, inteligentne technologie (studia magisterskie).
 • Medycznych: pielęgniarstwo (studia licencjackie i magisterskie).

Zobacz film o PANS

PANS usytuowana jest w parku Lubomirskich, w dzielnicy Bakończyce. Tam też zlokalizowane są wszystkie budynki dydaktyczne campusu:

 • Pałac Lubomirskich – perła architektoniczna z końca XIX wieku, mieszcząca się w zrewitalizowanym zespole pałacowo-parkowym, który do II Wojny Światowej był własnością m.in. rodziny Lubomirskich. Obecnie jest to siedziba władz i administracji PANS – ul. Książąt Lubomirskich 6.
 • Kolegium Wschodnie z Aulą uczelnianą – miejsce istotne dla studentów kierunków społecznych, humanistycznych i medycznych. W tym budynku odbywają się wszystkie ważniejsze uczelniane wydarzenia – ul. Książąt Lubomirskich 4.
 • Kolegium Nowe – budynek na terenie Parku Lubomirskich, który jest własnością uczelni, ale służy innym jednostkom – mieści się tam filia Krajowej Szkoły Skarbowości oraz Prywatne Przedszkole im. Marii Montessori, ul. Książąt Lubomirskich 2.
 • Kolegium Techniczne z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi – jest to budynek przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków artystycznych oraz technicznych, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E.
 • Biblioteka Uczelniana – mieszcząca się w odrestaurowanym zabytkowym spichlerzu. To skarbnica wiedzy. Wszystkie zbiory katalogowane są na bieżąco: https://katalog.pansp.pl/catalog, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1D.
 • Dom Studenta „Lubomir”, zwany akademikiem – czeka, żeby przygarnąć prawie 200 studentów, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F.

Campus wyposażony jest w wiele udogodnień i nowoczesnych rozwiązań, a jego obiekty przystosowane są w całości do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Baza dydaktyczna uczelni została zmodernizowana i rozbudowana dzięki absorpcji funduszy unijnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, pt. „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PANS w Przemyślu” (2007-2013). Prace sfinalizowano z końcem 2013 r. Budynki uczelni wciąż są unowocześniane i wyposażane w najnowsze, najwyższej jakości pomoce naukowe.

Logo PWSW
EnglishPoland