Uczelniana Komisja Wyborcza (kadencja 2024-2028)

14.05.2024

07.05.2024

  • Uchwała UKW 42 z 07.05.2024: przyjęcie protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach na członków Senatu PANS: grupa nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu doktora i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
  • Uchwała UKW 41 z 07.05.2024: przyjęcie protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach na członków Senatu PANS: grupa nauczycieli akademickich posiadających minimum tytuł doktora (II termin)
  • Uchwała UKW 40 z 07.05.2024: przyjęcie protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach na członków Senatu PANS: grupa nauczycieli akademickich posiadających minimum tytuł doktora (I termin)
6.05.2024

Uchwała UKW z 06.05.2024

Uchwała nr 39

w sprawie: ustalenia listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Senatu PANS na kadencję 2024-2028

29.04.2024

15.04.2024

Uchwała UKW z 15.04.2024

Uchwała nr 23

w sprawie: ustalenia wzoru oświadczenia i wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach do Senatu PANS na kadencję 2024-2028

 

Uchwała UKW z 15.04.2024

Uchwała nr 22

w sprawie: kalendarza i czynności wyborczych w wyborach do Senatu PANS na kadencję 2024-2028

 

08.04.2024

Uchwała nr 21

Uchwała UKW z 08.04.2024

w sprawie:  Przeprowadzenia wyborów do Senatu PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

 

Uchwała UKW z 08.04.2024

Uchwała nr 20

w sprawie: Wyboru sekretarza UK

 

07.03.2024

Uchwała UKW z 07.03.2024 

Uchwała nr 19

w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów Rektora PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

 

29.02.2024

Uchwała UKW z 29.02.2024 

Uchwała nr 18

w sprawie: stwierdzenia dokonania wyboru Rektora PANS w Przemyślu na kadencję  2024-2028

 

22.02.2024

Uchwała UKW z 22.02.2024

Uchwała nr 17

w sprawie: określenia wzoru karty do głosowania w wyborach Rektora PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór karty do głosowania w wyborach Rektora PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

 

13.02.2024

Uchwała nr PANS-RUC-0032/2/24 Rady Uczelni z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie: wskazania Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydatów na Rektora

 

30.01.2024

Uchwały UKW z 30.01.2024

Uchwała nr 16

w sprawie: określenia wzoru oświadczenia o zamiarze kandydowania na funkcję Rektora PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028 wraz z oświadczeniem o spełnieniu określonych w ustawie i Statucie PANS w Przemyślu wymagań do pełnienia tej funkcji

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór oświadczenia o zamiarze kandydowania na funkcję Rektora PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028 wraz z oświadczeniem o spełnieniu określonych w ustawie i Statucie PANS w Przemyślu wymagań do pełnienia tej funkcji

Obwieszczenie UKW z dnia 30 stycznia 2024 r.

  1. Obwieszczenie w sprawie: określenia szczegółowego harmonogramu czynności wyborczych w wyborach Rektora PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 15

w sprawie: określenia szczegółowego harmonogramu czynności wyborczych w wyborach Rektora PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr PANS-BRE-0003/1/24 Senatu PANS w Przemyślu z 29.01.2024

w sprawie: określenia terminarza wyborów Rektora na kadencję 2024-2028 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu 

 

22.01.2024

Uchwały UKW z 22.01.2024

Uchwała nr 14

w sprawie: ustalenia projektu terminarza czynności wyborczych w wyborach Rektora PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

 

Uchwała nr 13

w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

 

 

15.01.2024

Uchwały UKW z 15.01.2024

Uchwała nr 12

w sprawie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028 w dniu 15.01.2024 r. grupa: pozostałych nauczycieli akademickich (I termin)

Uchwała nr 11

w sprawie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028 w dniu 15.01.2024 r. grupa: nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora (I termin)

Uchwała nr 10

w sprawie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028 w dniu 15.01.2024 r. grupa: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (I termin)

 

11.01.2024

Uchwały UKW z 11.01.2024

Uchwała nr 9

w sprawie: ustalenia listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 8

w sprawie: ustalenia wzorów kart do głosowania na członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzory kart do głosowania na członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 7

w sprawie: ustalenia listy kandydatów na członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 6

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 5

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 4

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 3

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 2

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 1

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Obwieszczenie UKW z dnia 11 stycznia 2024 r.

  1. Obwieszczenie w sprawie wyborów na członków Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

 


19.12.2023

Uchwały UKW z 19.12.2023

Uchwała nr 25

w sprawie: ustalenia wzoru oświadczenia i wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach do Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028 oraz ustalania wzoru listy poparcia

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór oświadczenia i wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach do Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028
  2. Wzór listy poparcia 

Uchwała nr 24

w sprawie: ustalenia kalendarza i terminarza czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

Uchwała nr 23

w sprawie: przeprowadzenia wyboru członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu na kadencję 2024-2028

12.12.2023

Uchwała UKW z 12.12.2023

Uchwała nr 22

w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu wyborczego, w którym ustalony został szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów w Uczelni

11.12.2023

Uchwała UKW z 11.12.2023

Uchwała nr 21

w sprawie: wyboru przewodniczącego i sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej powołanej na kadencję 2024-2028

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland