Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe PPKZgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu w porozumieniu z  Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PANS w Przemyślu podpisała umowę o zarządzanie PPK z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania ze spotkań informacyjnych on-line dla wszystkich Pracowników, które odbywają się w poniedziałki, środy i piątki. W trakcie spotkania eksperci przedstawią Państwu najważniejsze informacje dotyczące PPK z perspektywy pracownika. Zaproszenie na spotkanie informacyjne znajduje się w dołączonym pliku pdf.

UWAGA!

Do Programu PPK zostaną zapisane:

  1. Automatycznie

Wszystkie osoby w wieku od 18 do 55 lat, o ile nie złożą w Dziale Kadr i Płac oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, którego druk do pobrania jest w Dziale Kadr i Płac lub w zakładce DRUKI.

      2. Dobrowolnie – należy złożyć wniosek:

Osoby, które na dzień podpisania umowy o prowadzenie ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 roku życia przystępują na swój wniosek. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK do pobrania jest w Dziale Kadr i Płac oraz w zakładce DRUKI. Wniosek musi zostać dostarczony do Działu Kadr i Płac.

Wnioski, oświadczenia i deklaracje należy składać w formie pisemnej w Dziale Kadr i Płac w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 r. do godziny 15.00

Więcej o PPK znajdą Państwo w udostępnionych materiałach informacyjnych przesłanych na Państwa imienne e-maile pracownicze jak również na stronie moje PPK i na stronie TFI PZU SA Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland