Technik symulacji medycznej

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl

tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pansp.pl

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;     
 • dyplom ukończenia studiów (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  ”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

 • obsługa techniczna zajęć symulacyjnych i egzaminów, w tym obsługa symulatorów medycznych, trenażerów, sprzętu audio-wideo, oprogramowania;
 • przygotowanie sal CSM do zajęć oraz egzaminów, sprawdzania kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń;
 • czynny udział w nauczaniu studentów kierunku pielęgniarstwa podczas zajęć praktycznych wynikających z programów kształcenia na tym kierunku, przewidzianych do realizacji w CSM;
 • wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w codziennych działaniach w pracowniach symulacji medycznych;
 • prowadzenie szkoleń z obsługi sprzętu i symulatorów;
 • nadzór nad składnikami majątku, w tym również nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego (m.in. zgłaszanie do naprawy i serwisu zgodnie z umowami z dostawcami), wykonywanie bieżących drobnych napraw i serwisu zgodnie z umowami z dostawcami), wykonywanie bieżących drobnych napraw, konserwacja i czyszczenie sprzętu;
 • kontrola i analiza stanu zapasów drobnego sprzętu i materiałów zużywalnych, zgłaszanie zapotrzebowania, obsługa zakupów bieżących materiałów zużywalnych
  do sprzętu symulacyjnego CSM, itp.;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami CSM.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub techniczne (co najmniej licencjat);
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • znajomość cyfrowych urządzeń audio-wizualnych;
 • znajomość języka angielskiego (A2/B1);
 • umiejętność przekazywania wiedzy;
 • otwartość na nowe rozwiązania dydaktyczne i technologiczne;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej.

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa baz danych, systemów nagrywania audio-wideo;
 • szkolenia medyczne, typu: ALS, BLS, EPLS, ITLS, ETC;
 • znajomość tworzenia stron internetowych;
 • umiejętność obsługi i instalacji sprzętu medycznego;
 • ogólna znajomość tematyki tworzenia i zarządzania siecią informatyczną;
 • doświadczenie w jednostce ochrony zdrowia;
 • wiedza z zakresu doboru sprzętu do potrzeb istniejącej infrastruktury;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Cechy pożądane:

 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pracę na najnowszym sprzęcie związanym z symulacją medyczną;
 • pakiet świadczeń socjalnych.
 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich).
 1. Termin składania dokumentów: do dnia 25.09.2023 r. (do godz. 15.00).
  O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
 2. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 1. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 1. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Aplikuj teraz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland