Referent techniczny

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pansp.pl

 

Referent Techniczny

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;     
 • dyplom ukończenia studiów (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  ”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

Obsługa wsparcia technicznego pracowników i studentów, w tym:

 • Rozwiązywanie problemów technicznych związanych z korzystaniem z systemów informatycznych;
 • Prowadzenie szkoleń z obsługi systemów informatycznych;
 • Praca nad rozwojem elektronicznych systemów obsługi studentów, w tym:
 • Opracowywanie nowych funkcjonalności systemów informatycznych;
 • Modyfikacja istniejących funkcjonalności systemów informatycznych;
 • Współpraca z dostawcami systemów informatycznych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe;
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych;
 • Zaangażowania w pracę i samodzielność w działaniu i odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • Komunikatywność;
 • Rzetelność;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Samodzielność, odpowiedzialność;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pracę na najnowszym sprzęcie związanym z obsługą dziekanatu;
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy – referent techniczny” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6,
  37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich). 
 1. Termin składania dokumentów: do dnia 8 września 2023 r. (do godz. 15.00).
  O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
 1. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie
  nie podlegają rozpatrzeniu. 
 1. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
  oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 
 2. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland