Specjalista ds. ekonomicznych

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pansp.pl

Specjalista ds. ekonomicznych

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

 • prowadzenie dokumentacji i obsługa kadrowo – płacowa pracowników;
 • sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS;
 • nadzór nad ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników;
 • sporządzanie dokumentacji dla ZUS, US, itp.;
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik;
 • obsługa i rozliczanie umów cywilnoprawnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w obszarze kadr i płac;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
  oraz podatkowych;
 • doświadczenie w obsłudze programów kadrowo – płacowych;
 • znajomość MS Office i programu Płatnik;
 • umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i sumienność.

Mile widziane:

 • obsługa systemu Optima ERP.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność komunikacji i współpracy;
 • zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • pracę od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30;
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich).

 2. Termin składania dokumentów: do dnia 15 marca 2023 r. (do godz. 15.00).
  O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.

 3. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie
  nie podlegają rozpatrzeniu.

 4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
  oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland