Cudzoziemcy

ZAPRASZAMY

STUDENTÓW Z ZAGRANICY

ROZPOCZYNAJĄCYCH I ROK STUDIÓW W PANS

NA ZJAZD INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNY

 

 

Cudzoziemcy

 

W imieniu Władz Rektorskich serdecznie zapraszamy na zjazd integracyjno-adaptacyjny, który odbędzie się w dniach od 27 września do 1 października 2022 r. Zaproszenie skierowane jest do osób, które po raz pierwszy podejmą kształcenie w PANS. Celem organizacji zjazdu jest przedstawienie studentom bazy dydaktycznej Uczelni, kampusu, spotkanie z władzami, zarówno uczelni, jak i jednostek dydaktycznych, poznanie miasta wraz z otoczeniem. Co ważne, przyszli studenci otrzymają pomoc w zakresie spraw dotyczących toku studiów oraz spraw socjalnych.

 

Uczelnia zapewnia zakwaterowanie oraz pokrywa jego koszty wraz z wyżywieniem. Pozostałe koszty leżą po stronie uczestnika zjazdu.

 

Proces rejestracji na zjazd integracyjno-adaptacyjny rozpoczyna się wraz z początkiem rekrutacji na studia. Spośród zarejestrowanych kandydatów do zjazdu zakwalifikowane zostanę te osoby, które potwierdzą status studenta PANS w Przemyślu (np. przedstawią dokument uiszczenia opłaty za legitymację studencką).

 

Zapraszamy do udziału w zjeździe, ze swej strony zapewniamy życzliwe podejście do każdej z osób oraz pomoc w adaptacji.

LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO TUTAJ: FORMULARZ

 

 

Logo PWSW
EnglishPoland