Etapy rekrutacji – poradnik

Proces rekrutacji na studia w PANS w Przemyślu to tylko kilka prostych etapów! Poniżej podajemy wskazówki, jak krok po kroku je przejść, abyście szybko i bez komplikacji dokonali wszelskich formalności.

Pamiętajcie o terminach: rekrutacja (w tym rekrutacja elektroniczna) na studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpoczyna się 20 maja 2024 r., natomiast termin składania dokumentów upływa 31 lipca 2024 r.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 sierpnia 2024 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 20 września 2024 r.

Krok 1 – WYBÓR KIERUNKU

Masz do wyboru studia humanistyczne, społeczne, artystyczne, techniczne oraz medyczne. To jeden z najważniejszych kroków, więc jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź naszą ofertę w informatorze.

Krok 2 – REJESTRACJA W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM PANS

Teraz rejestrujesz się na PLATFORMIE REKRUTACYJNEJ. Wydruk formularza wygenerowanego podczas rejestracji oraz dowód wpłaty rekrutacyjnej będą niezbędne do wykonania kolejnego kroku.

 

E-rekrutacja: instrukcja dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie:

E-rekrutacja: instrukcja dla kandydatów obcokrajowców:

Krok 3 – ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE

Na tym etapie składasz dokumenty w sekretariacie prowadzącym nabór na dany kierunek. Zapoznaj się z listą dokumentów dla kandydatów na studia I stopnia oraz II stopnia.

Krok 4 – OCZEKIWANIE NA WYNIKI

Jeśli masz więcej pytań, możesz skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne kierunki studiów:

KONTAKT

 

Studia I stopnia:

 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242,
 • bezpieczeństwo transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 243,
 • informatyka w biznesie – tel. 16 7355 232,
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 232,
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262.

Studia II stopnia:

 • bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne – tel. 16 7355 242,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232,
 • inteligentne technologie – tel. 16 7355 262,
 • pielęgniarstwo – tel. 16 7355 243.

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą złożyć podanie do Rektora o dostosowanie postępowania kwalifikacyjnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, w celu stworzenia przez uczelnię odpowiednich warunków.

 

Uchwała dotycząca warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 dostępna jest tutaj: http://bip.pansp.pl/artykul/52/1559/zasady-rekrutacji-w-roku-akademickim-2024-2025

Logo PWSW
EnglishPoland