Przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się

Przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się na rok akademicki 2023/2024 przeprowadza się na kierunki „architektura wnętrz”, „bezpieczeństwo i produkcja żywności” oraz „mechatronika”.

Termin składania wniosku o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia upływa z dniem 8 września 2023 roku.

Szczegółowe zasady oraz tryb przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się określają następujące regulacje:

Uchwała nr PANS-BRE-0003/28/23 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyślu z dnia 18 maja 2023 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia Się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Uchwała nr PANS-BRE-0003/39/23 Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyślu z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie akceptacji wykazu zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland