Badania lekarskie

W przypadku studiów na kierunkach, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, tj.:

  • architektura wnętrz,
  • bezpieczeństwo transgraniczne,
  • bezpieczeństwo i produkcja żywności,
  • informatyka w biznesie,
  • inteligentne technologie,
  • inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów,
  • inżynieria transportu i logistyki,
  • mechatronika,
  • pielęgniarstwo,
  • projektowanie graficzne,

dokonuje się przyjęcia na studia pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku. Aby kandydaci mogli uzyskać takie zaświadczenie, wydaje się skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

Niedostarczenie do dziekanatu ww. dokumentu w terminie 10 dni od daty wystawienia skierowania na badania, skutkuje uniemożliwieniem podjęcia studiów.

Logo PWSW
EnglishPoland