Senat

Senat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu:

Senat
 • Dr Paweł Trefler, prof. PANS – Rektor

Przedstawiciele nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora:

 • Dr hab. Marek Delong, prof. PANS
 • Dr Anna Kałamarz-Kucz
 • Dr Andrzej Kawecki
 • Dr Irena Kozimala, prof. PANS
 • Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Mgr Tomasz J. Filozof
 • Mgr inż. Rafał Hajduk
 • Mgr Mateusz Ryś

Przedstawiciele studentów:

 • Marlena Czajkowska
 • Mateusz Kurasz
 • Jagoda Czyż
Logo PWSW