Uczelniana Komisja Wyborcza

21.11.2023

Uchwały UKW z 21.11.2023

Uchwała nr 20

w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających na członka Senatu PANS w Przemyślu w kadencji 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

Uchwała nr 19

w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w kadencji 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

14.11.2023

Uchwały UKW z 14.11.2023

Uchwała nr 18

w sprawie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających na członka Senatu PANS w Przemyślu w kadencji 2020-2024 w dniu 14 listopada 2023 r. grupa: nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora (II termin)

Uchwała nr 17

w sprawie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających na członka Senatu PANS w Przemyślu w kadencji 2020-2024 w dniu 14 listopada 2023 r. grupa: nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora (I termin)

Uchwała nr 16

w sprawie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w kadencji 2020-2024 w dniu 14 listopada 2023 r. grupa: nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora (II termin)

Uchwała nr 15

w sprawie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w kadencji 2020-2024 w dniu 14 listopada 2023 r. grupa: nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora (I termin)

07.11.2023

Uchwały UKW z 07.11.2023

Uchwała nr 14

w sprawie: ustalenia listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach uzupełniających członka Senatu PANS w Przemyślu

Uchwała nr 13

w sprawie: ustalenia listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach uzupełniających członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu

Uchwała nr 12

w sprawie: ustalenia wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających członka Senatu PANS w Przemyślu

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających na członka Senatu

Uchwała nr 11

w sprawie: ustalenia listy kandydatów na członka Senatu PANS w Przemyślu w wyborach uzupełniających

Uchwała nr 10

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członka Senatu PANS w Przemyślu w wyborach uzupełniających

Uchwała nr 9

w sprawie: ustalenia wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających na członka Kolegium Elektorów

Uchwała nr 8

w sprawie: ustalenia listy kandydatów na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w wyborach uzupełniających

Uchwała nr 7

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w wyborach uzupełniających

23.10.2023

Uchwały UKW z 23.10.2023

Uchwała nr 6

w sprawie: ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na członka Senatu PANS w Przemyślu spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór zgłoszenia kandydata na członka Senatu
  2. Wzór oświadczenia i wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach uzupełniających do Senatu

  Uchwała nr 5

  w sprawie: ustalenia kalendarza i terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu PANS w Przemyślu spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

 1. Uchwała nr 4
 2. w sprawie: ustalenia wzoru oświadczenia i wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach uzupełniających do Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu oraz ustalania wzoru listy poparcia

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór oświadczenia i wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach uzupełniających do Kolegium Elektorów
  2. Wzór listy poparcia na członka Kolegium Elektorów
 1. Uchwała nr 3
 1. w sprawie: ustalenia kalendarza i terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora
 1. 17.10.2023
 1. Uchwały UKW z 17.10.2023
 1. Uchwała nr 2
 2. w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu PANS w Przemyślu spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora
 3. Uchwała nr 1

  w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

  3.12.2021

  Uchwała UKW z 3 grudnia 2021 r.

  Uchwała nr 10

  w sprawie: stwierdzenia ważności uzupełniających wyborów członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora, w dniu 29 listopada 2021 r.

  29.11.2021

  Uchwały UKW z 29 listopada 2021 r.

  Uchwała nr 8

  w sprawie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w dniu 29 listopada 2021 r. (I termin)

  Uchwała nr 9

  w sprawie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w dniu 29 listopada 2021 r. (II termin)

  25.11.2021

  Uchwała UKW z dnia 25 listopada 2021 r.

  Uchwała nr 7

  w sprawie: ustalenia listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach uzupełniających do Kolegium Elektorów

  18.11.2021

  Uchwały UKW z dnia 18.11.2021

  Uchwała nr 4
  w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członka Kolegium PANS w Przemyślu

  Uchwała nr 5
  w sprawie: ustalenia listy kandydatów na członka Kolegium PANS w Przemyślu

  Uchwała nr 6
  w sprawie: ustalenia wzoru karty do głosowania – wybory uzupełniające – Kolegium Elektorów

  04.11.2021

  Uchwały UKW z 4 listopada 2021 r.

  Uchwała nr 1
  W sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

  Uchwała nr 2
  W sprawie: ustalenia kalendarza i terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających członka Kolegium Elektorów PANS spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora

  Uchwała nr 3
  W sprawie: ustalenia wzoru oświadczenia i wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach uzupełniających członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu oraz ustalania wzoru listy poparcia

  Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór oświadczenia i wyrażenia zgody na kandydowanie
  2. Wzór listy poparcia
  3. Wzór oświadczenia lustracyjnego
  4. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

  24.11.2020

  Wybory do Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

  W związku z ogłoszeniem w dniu 23 listopada br. przez Senat wyborów do Rady Uczelni (uchwała nr PANS-SEK-0003/64/20), informuję, że wzór zgłoszenia kandydata stanowi załącznik do niniejszej uchwały, dostępnej pod adresem: http://bip.pansp.pl/uchwala/641/uchwala-nr-pwsw-sek-0003-64-20

  Kandydaturę wraz z uzasadnieniem i zgodą kandydata na kandydowanie do Rady należy zgłosić na piśmie Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyborów do Rady Uczelni.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w Kolegium Technicznym, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, nr pokoju 3.24 (u Pani mgr Dominiki Kotek), w razie nieobecności Pani mgr Dominiki Kotek, w Sekretariacie Rektora (ul. Książąt Lubomirskich 6).

  Uchwały UKW z dnia 31 sierpnia 2020 r.

  1. Uchwała nr 77 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członka Kolegium PANS w Przemyślu w kadencji 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  2. Uchwała nr 78 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członka Senatu PANS w Przemyślu w kadencji 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

  Uchwały z dnia 25 sierpnia 2020 r.

  1. Uchwała nr 75 w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających członka Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w dniu 25 sierpnia 2020 r.
  2. Uchwała nr 76 w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonego głosowania w wyborach członka Senatu PANS w Przemyślu w dniu 25 sierpnia 2020 r. (uzupełnienie)

  Uchwały  z dnia 21 sierpnia 2020 r.

  1. Uchwały nr 67-69 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydata w wyborach do Senatu, ustalenia listy kandydatów oraz ustalenia wzoru karty do głosowania na członka Senatu PANS
  2. Uchwała nr 70-72 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydata w wyborach uzupełniających do Kolegium Elektorów, ustalenia listy kandydatów oraz ustalenia wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających członka Kolegium Elektorów PANS

  Uchwały z dnia 12 sierpnia 2020 r.

  1. Uchwały nr 62-63 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu
  2. Wzór oświadczenia i wyrażenia zgody na kandydowanie (wybory do Senatu)
  3. Wzór zgłoszenia (wybory do Senatu)
  4. Wzór oświadczenia lustracyjnego
  5. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  6. Uchwały nr 64-66 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów
  7. Wzór oświadczenia  i wyrażenia zgody na kandydowanie (wybory do Kolegium Elektorów)
  8. Wzór listy poparcia (wybory do Kolegium Elektorów)
  9. Wzór oświadczenia lustracyjnego
  10. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

  Uchwała z dnia 9 lipca 2020 r.

  1. Uchwała nr 61  w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Senatu PANS w kadencji 2020-2024

  Uchwała z dnia 3 lipca 2020 r.

  1. Uchwała nr 60 w sprawie nieprzeprowadzania drugiej tury głosowania w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora oraz ogłoszenia wyników wyborów na członków Senatu PANS w Przemyślu

  Obwieszczenie UKW z dnia 30 czerwca 2020 r.

  1. Obwieszczenie w sprawie drugiej tury głosowania na członków Senatu PANS

  Uchwały z dnia 29 czerwca 2020 r.

  1. Uchwała nr 55 w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzenia głosowania w wyborach członków Senatu PANS – grupa nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora (I termin)
  2. Uchwała nr 56 w sprawie zatwierdzenia  protokołu z przeprowadzenia głosowania w wyborach członków Senatu PANS – grupa pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  3. Uchwały nr 57-59 w sprawie przeprowadzenia drugiej tury głosowania w grupie pracowników posiadających co najmniej stopień doktora

  Uchwała z dnia 24 czerwca 2020 r.

  1. Uchwała nr 53 w sprawie skreślenia z listy kandydata mgr. Tomasza Filozofa
  2. Obwieszczenie UKW z dnia 24 czerwca 2020 r.

  Uchwały z dnia 22 czerwca 2020 r.

  1. Uchwała nr 40-51 uchwały nr 40-51 w sprawie stwierdzenie prawidłowości zgłoszeń kandydatów Senat
  2. Uchwała nr 52 uchwała nr 52 w sprawie listy kandydatów

  Uchwały z dnia 8 czerwca 2020 r.

  1. Uchwała nr 34 w sprawie wniosku o unieważnienie wyborów Rektora w dn. 29 maja 2020 r.
  2. Uchwała nr 35 stwierdzenie ważności wyborów Rektora PANS
  3. Uchwała nr 36 przeprowadzenie wyborów członków Senatu PANS
  4. Uchwała nr 37 kalendarz i terminarz czynności wyborczych (wybory członków Senatu PANS)
  5. Uchwała nr 38 zgłaszanie kandydatów na członków Senatu PANS
  6. Uchwała nr 39 wzór karty do głosowania (wybory członków Senatu PANS)

  Obwieszczenie UKW o wyborach do Senatu PANS (w sprawie kalendarza i czynności wyborczych, miejscu i czasie wyborów)

  1. Zgłoszenie kandydata na członka Senatu PANS
  2. Oświadczenie i wyrażenie zgody na kandydowanie w wyborach do Senatu PANS
  3. Oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
  4. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)

  Uchwały z dnia 01.06.2020r.

  1. Uchwała z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru Rektora PANS przez Kolegium Elektorów

  Uchwały z dnia 25.05.2020r

  1. Uchwała nr 30 tryb wyborów Rektora w dn. 29.05.2020
  2. Uchwała nr 31 szczegółowy harmonogram czynności wyborczych 29.05.2020
  3. Uchwała nr 32 wzór karty do głosowania posiedzenie Kolegium Elektorów 29.05.2020

  Uchwały z dnia 06.04.2020r

  1. Uchwała nr PANS-UKW-0051/27/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie odrzucenia wniosku Członka Kolegium Elektorów dr Agnieszki Gocal o unieważnienie w całości wyborów Rektora ze względu na wadliwie przeprowadzoną  w dniu 27 marca 2020 r. procedurę głosowania
  2. Uchwała nr PANS-UKW-0051/28/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia  w części nieważności wyborów Rektora PANS na kadencję 2020-2024, dokonanych w dniu 27 marca 2020 r. przez Kolegium Elektorów

  Uchwały z dnia 31.03.2020r

  1. Uchwała nr PANS-UKW-0051/26/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Rektora PANS na kadencję 2020-2024

  Uchwały z dnia 17.03.2020r.

  1. Uchwała Rady Uczelni z dn. 16 marca 2020 r. w sprawie wskazania Uczelnianej Komisji Wyborczej, kandydatów na Rektora

  Uchwały z dnia 25.02.2020r.

  1. Uchwała nr PANS-UKW-0051/23/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany terminarza czynności wyborczych w wyborach Rektora
  2. Uchwała nr PANS-UKW-0051/24/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia wzoru oświadczenia o zamiarze kandydowania na funkcję Rektora wraz z oświadczeniem o spełnieniu określonych w ustawie i Statucie PANS wymagań do pełnienia tej funkcji
  3. Wzór oświadczenia o zamiarze kandydowania na funkcję Rektora wraz z oświadczeniem o spełnieniu określonych w ustawie i Statucie PANS wymagań do pełnienia tej funkcji

  Uchwały z dnia 24.02.2020r.

  1. Uchwała nr PANS-UKW-0051/19/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia protokołu zebrania wyborczego i stwierdzenia wyboru członków Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (mgr Mateusz Ryś, dr Maria Stryczek)
  2. Uchwała nr PANS-UKW-0051/20/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia protokołu zebrania wyborczego i stwierdzenia wyboru członków Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora (dr Agnieszka Gocal, dr Piotr Kisiel, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń)
  3. Uchwała nr PANS-UKW-0051/21/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia protokołu zebrania wyborczego i stwierdzenia wyboru członków Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (mgr inż. Rafał Hajduk)
  4. Uchwała nr PANS-UKW-0051/22/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: terminarza czynności wyborczych w wyborach Rektora

  Uchwały z dnia 18.02.2020r

  1. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/8/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. Marcina Sowińskiego kandydata na członka Kolegium Elektorów
  2. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/9/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. Mateusza Rysia kandydata na członka Kolegium Elektorów
  3. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/10/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pani dr Marii Stryczek kandydata na członka Kolegium Elektorów
  4. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/11/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. Bartłomieja Marczyka kandydata na członka Kolegium Elektorów
  5. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/12/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana mgr. inż. Rafała Hajduka kandydata na członka Kolegium Elektorów
  6. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/13/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana prof. dr. hab. inż. Macieja Kubonia kandydata na członka Kolegium Elektorów
  7. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/14/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana dr. Piotra Kisiela kandydata na członka Kolegium Elektorów
  8. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/15/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Panią dr Agnieszkę Gocal kandydata na członka Kolegium Elektorów
  9. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/16/20 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia Pana dr. Andrzeja Kaweckiego kandydata na członka Kolegium Elektorów
  10. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr PANS-UKW-0051/17/20 w sprawie ustalenia listy kandydatów na członków Kolegium Elektorów

  Uchwały z dnia 10.02.2020r.

  1. Uchwała nr PANS-UKW-0051/1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu Wyborczego
  2. Uchwała nr PANS-UKW-0051/2/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów członków Kolegium Elektorów PANS w Przemyślu w roku 2020.
  3. Uchwała nr PANS-UKW-0051/3/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów
  4. Uchwała nr PANS-UKW-0051/4/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wzoru karty do głosowania na członków Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024
  5. Uchwała nr PANS-UKW-0051/5/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wzoru listy poparcia

  Klauzula informacyjna

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland