Pomoc materialna

Student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu może ubiegać się o przyznanie świadczeń w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora;

Student na mocy odrębnych przepisów może również ubiegać się o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Od 2016 r. najlepsi studenci PANS są również nagradzani stypendium przyznawanym przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania w/w świadczeń, wykaz wymaganych dokumentów in. zostały umieszczone w poszczególnych zakładkach.

Pomoc materialna

 

 

Logo PWSW
EnglishPoland