Szkoły

Umowy i porozumienia o współpracy zawarte ze szkołami w latach 2008 – 2022

Lp.

Nazwa szkoły

Data zawarcia

1.                   

I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku

09.05.2022

2.                   

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu

27.10.2021

3.                   

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

27.10.2021

4.                   

Zespół Szkół Plastycznych  im. S. Wyspiańskiego w Jarosławiu

18.10.2021

5.                   

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

13.10.2021

6.                   

Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej

13.10.2021

7.                   

Zespół Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim

12.04.2018

8.                   

Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. M. Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu

31.01.2018

9.                   

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

01.10.2017

10.                

Zespół Szkół Plastycznych im Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu

26.06.2017

11.                

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

28.09.2015

12.                

Gimnazjum  i Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Orzechowcach

18.09.2015

13.                

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

15.09.2015

14.                

I LO w Przemyślu

08.05.2014

15.                

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących P-śl.

18.03.2013

16.                

Zespół Szkół im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

28.08.2008

Logo PWSW
EnglishPoland