2007-2015 – umowy i porozumienia o współpracy

Umowy i porozumienia o współpracy zawarte przez PANS w latach 2007 – 2015

1.

Państwowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” w Ostrogu

05.02.2007

2.

Państwowy Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim

05.03.2007

3.

Uniwersytet w Bielcach

07.06.2007

4.

Uniwersytet im. Jurija Fed`kowycza w Czerniowcach

06.11.2008

5.

Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

08.10.2009

6.

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Hryhorija Skoworody w Perejasławiu Chmielnickim

2010

7.

Łucki Narodowy Uniwerstyet Techniczny

03.2010

8.

Ukraińska Akademia Drukarstwa we Lwowie

29.04.2011

9.

The University of Arkansas at Little Rock

29.08.2011

10.

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu Lwowskiej Politechniki

24.11.2011

11.

Czarnomorski Uniwersytet im. Petra Mohyły w Mikołajowie

18.05.2012

12.

Instytut Transformacji Społeczeństwa w Kijowie

15.11.2012

13.

Polonijna Izba Rozwoju Inwestycyjnego Sp. Z.o.o.

10.02.2014

14.

Polsko-Ukraińskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im. Adama Mickiewicza w Czortkowie

10.03.2014

15.

Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju

25.06.2014

16.

Prywatna Spółka Akcyjna Uczelnia Wyższa „Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem”

19.12.2014

17.

Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina

16.01.2015

18.

Kijowski Uniwersytet Prawa NAN Ukrainy

25.05.2015

19.

Centrum Kultury i Języka Polskiego w Czortkowie

01.06.2015

20.

Kolegium Budownictwa, Architektury i Designu w Kamieńcu Podolskim

11.06.2015

21.

Doniecki Uniwersytet Narodowy w Winnicy

02.11.2015

Logo PWSW
EnglishPoland