2016 – umowy i porozumienia o współpracy

Umowy i porozumienia o współpracy zawarte przez PANS w 2016 roku

1.

Chmielnicki Uniwersytet narodowy (protokół)

02.03.2016

2.

Sumski Wojewódzki Pedagogiczny Instytut Studiów podyplomowych

25.04.2016

3.

Ukraińsko-Polska Kancelaria Prawna

17.10.2016

4.

Szkoła Ogólnokształcąca w Zbarażu

11.11.2016

5.

Szkoła Ogólnokształcąca z Polskim Językiem Nauczania w Gródku

11.11.2016

6.

Międzynarodowa Organizacja Publiczna Ukraińsko-Polski Forum

20.12.2016

7.

Centrum Kulturalno-Oświatowe im. J.Słowackiego Wspólnoty Polskiej miasta Chmielnickiego

2016

Logo PWSW
EnglishPoland