Uczelnie

Umowy i porozumienia o współpracy zawarte w latach 2003 – 2018

Lp.

Nazwa Uczelni

Data zawarcia

1.                   

Politechnika Rzeszowska

27.06.2018

2.                   

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Historyczny

12.06.2018

3.                   

Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Biologiczno-Rolniczy

22.01.2018

4.                   

Politechnika Rzeszowska

22.09.2017

5.                   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20.06.2003

 

Logo PWSW
EnglishPoland