Patronaty w szkołach

Umowy patronackie zawarte ze szkołami w latach 2008 -2023

Lp.

Nazwa szkoły

Kierunek sprawujący patronat

Data zawarcia

1.                   

I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku

Filologia Angielska

09.05.2022

2.                   

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

Bezpieczeństwo
i Produkcja Żywności

04.02.2022

3.                   

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

Filologia Angielska

01.02.2022

4.                   

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

Projektowanie Graficzne

27.10.2021

5.                   

Zespół Szkół Plastycznych  im. S. Wyspiańskiego w Jarosławiu

Projektowanie Graficzne

27.10.2021

6.                   

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu

Architektura Wnętrz

27.10.2021

7.                   

Zespół Szkół Plastycznych  im. S. Wyspiańskiego w Jarosławiu

Architektura Wnętrz

18.10.2021

8.                   

Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej

Bezpieczeństwo Transgraniczne

13.10.2021

9.                   

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

Bezpieczeństwo Transgraniczne

13.10.2021

10.                

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

Historia

01.10.2008

11.                

Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie

Historia

08.09.2008

Logo PWSW
EnglishPoland