2017 – umowy i porozumienia o współpracy

Umowy i porozumienia o współpracy zawarte przez PANS w 2017 roku

1.

Centrum języka i kultury polskiej

20.02.2017

2.

Kijowski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. Drahomanowa

24.02.2017

3.

Użhorodzki Narodowy Uniwersytet

02.03.2017

4.

Liceum im. Gogola w Bielcach

27.03.2017

5.

Organizacja Społeczna „Kopiczynieckie” Rejonowe Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej

27.04.2017

6.

Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Iwano-Frankiwśku

19.05.2017

7.

Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”

26.05.2017

8.

Akwatoria

14.06.2017

9.

Odesski Narodowy Politechniczny Uniwersytet

14.06.2017

10.

Lwowski Oddział Dniepropietrowskiego Narodowego Uniwersytetu Transportu kolejowego im. Akademika W. Lazarina

19.06.2017

11.

Wyższa Szkoła Plastyczna w Stryju

26.06.2017

12.

Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu

2017

Logo PWSW
EnglishPoland