Koła naukowe

Koła Naukowe funkcjonujące w PANS w Przemyślu

  1. Koło Naukowe Historyków w Instytucie Nauk Humanistyczno-Artystycznym;
  2. Studenckie Koło Naukowe Dziedzictwa Kulturowego Polski Południowo-Wschodniej w Instytucie Nauk Humanistyczno-Artystycznym;
  3. Studenckie Koło Naukowe Mechatroniki „FAZA” w Instytucie Nauk Technicznych;
  4. Studenckie Koło Naukowe Logistyków „PACZKA” w Instytucie Nauk Technicznych;
  5. Studenckie Koło Naukowe „Żywność i żywienie” w Instytucie Nauk Technicznych;
  6. Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy PANS „Kropelinek” w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia.
Logo PWSW
EnglishPoland