Kredyty studenckie

 

Kredyty studenckie

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3.000 zł.

Więcej informacji na temat kredytów studenckich znajdziecie Państwo na stronie MEiN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland