Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Patrycja Bereś

e-mail: niepelnosprawni@pansp.pl

tel. 16 735 52 08

Logo PWSW