Referent ds. ekonomicznych

 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pansp.pl

 

Referent ds. ekonomicznych

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;     
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  ”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych uczelni w oparciu o program finansowo-księgowy OPTIMA , w tym księgowanie faktur zakupu, faktur sprzedaży;
 • prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich analiza;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie rozrachunków;
 • sporządzanie rejestru zakupu dla potrzeb VAT;
 • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów

księgowych;

 • weryfikacja reportów bankowych i kasowych.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie i 2 letni staż pracy w księgowości;
 • doświadczenie  w zakresie zagadnień  rachunkowych;
 • praktyczna  znajomość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przepisów podatkowych;
 • doświadczenie w obsłudze programów finansowo-księgowych;
 • znajomość MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność
  i sumienność.

Mile widziane:

 • obsługa systemu Optima ERP.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność komunikacji i współpracy;
 • zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • pracę od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30;
 • pakiet świadczeń socjalnych.
 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich). 
 2. Termin składania dokumentów: do dnia 19 lutego  2024 r. (do godz. 15.00).
  O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
 3. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland