Komisje

Komisja Socjalna:

Zarządzenie nr 32/2016 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2016 r., o powołaniu Uczelnianej Komisji Socjalnej w następującym składzie:

 1. dr Marek Ruba – przewodniczący
 2. dr Irena Kozimala – z-ca przewodniczącego
 3. dr Maria Stryczek – sekretarz
 4. dr Urszula Polak – członek
 5. mgr Sebastian Hendzel – członek

 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich: 

Senat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu powołał komisję w następującym składzie:

 1. dr inż. Grzegorz Dzieniszewski – przewodniczący
 2. dr Andrzej Kawecki – zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Jan Malczewski, prof. PANS
 4. dr hab. Andrzej Juszczyk
 5. dr Janusz Hamryszczak
 6. dr Anna Kałamarz-Kucz
 7. Katarzyna Hałek – Stosunki międzynarodowe
 8. Beata Nowakowska – Politologia
 9. Agnieszka Jarmoła – Architektura wnętrz
 10. Iwona Bobko – Projektowanie graficzne
 11. Katarzyna Matusz – Socjologia
 12. Anna Miśniak – Filologia polska
 13. Bogdan Walczewski – Filologia angielska
 14. Barbara Kuźniar – Historia
 15. Patryk Pils – Mechatronika
 16. Grzegorz Czorniak – Bezpieczeństwo i produkcja żywności
 17. Lucyna Kaczmarek – Inżynieria środowiska

 

Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

Senat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu powołał komisję w następującym składzie:

 1. dr Jerzy Michno – przewodniczący
 2. dr Anna Kałamarz-Kucz – zastępca przewodniczącego
 3. dr Agnieszka Gocal
 4. dr Grzegorz Klebowicz
 5. dr Roman Zdybel
 6. dr inż. Adam Woś
 7. Katarzyna Rabka – Stosunki międzynarodowe
 8. Andżelika Muszyńska – Politologia
 9. Iwona Bobko –Projektowanie graficzne
 10. Karolina Grabowska – Socjologia
 11. Ewa Karlik – Filologia polska
 12. Bogdan Walczewski – Filologia angielska
 13.  Anna Rudecka – Historia
 14. Kamila Maćkowska – Inżynieria transportu i logistyki
 15. Dominik Rywak – Bezpieczeństwo i produkcja żywności
 16. Gabriela Miseczko – Inżynieria środowiska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

Senat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu powołał komisję w następującym składzie:

 1. dr Jacek Rachwał – przewodniczący
 2. dr Wojciech Pac – zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Wojciech Balcerzak
 4. dr Małgorzata Kuźbida
 5. dr Marta Trojanowska
 6. dr Stanisław Stępień
 7. Agnieszka Jarmoła – Architektura wnętrz
 8. Marta Kożuszko – Stosunki międzynarodowe
 9. Marek Żołądek – Politologia
 10. Patrycja Szewc – Socjologia
 11. Jowita Wiech – Filologia angielska
 12. Anna Miśniak – Filologia polska
 13. Monika Churylo – Historia
 14. Grzegorz Gajdzik – Mechatronika
 15. Anita Dzimira – Bezpieczeństwo i produkcja żywności
 16. Karol Broda – Inżynieria środowiska

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich:

Zarządzeniem nr 70/2016 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 28 października 2016 roku powołany został prof. dr hab. Stanisław Gałkowski na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich.

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów:

Zarządzeniem nr 69/2016 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 28 października 2016 roku powołany został dr Zbigniew Wójcik na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza:

 1. dr Jan Musiał
 2. dr hab. Marek Delong
 3. dr Maria Styczek
 4. mgr Beata Gocko
 5. Karol Broda

 

Logo PWSW
EnglishPoland