Certyfikat współpracy z Alior Bankiem

30 marca 2023

W dniu 27 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się inauguracja Alior Uniwersytetu, który ma na celu zbliżenie środowiska uniwersyteckiego i biznesu w praktyce. Partnerami wydarzenia są uczelnie: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Warszawski. W panelu dyskusyjnym pt. „Biznes a świat akademicki”, wzięli udział przedstawiciele wymienionych uczelni: Dyrektor INT PANS dr inż. Ireneusz Kaczmar, Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Prorektor ds. Projektów i Współpracy prof. UEK dr hab. Piotr Buła.

Inicjatywa Alior Uniwersytetu wpisuje się w nową strategię tego polskiego banku – „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, która oparta jest na trzech filarach:

– efektywność organizacji oraz zobowiązanie banku w ramach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju ESG;

– potrzeba jasno kreślonych warunków rozwoju pracowników banku, dostępu do szkoleń i własnego samorozwoju;

– stworzenie warunków długofalowej współpracy ze środowiskiem akademickim;

tym bardziej cieszymy się, że zostaliśmy docenieni.

Więcej projektów łączących środowisko uniwersyteckie z biznesem pojawi się już wkrótce. Informacje o powstaniu Alior Uniwersytetu tutaj: https://publicrelations.pl/rusza-alior-uniwersytet/

Tekst: Ireneusz Kaczmar

 
Logo PWSW