https://pansp.pl/wp-content/uploads/2024/07/961A6729-1-scaled.webp

„Czepkowanie” 2024 – kolejni absolwenci pielęgniarstwa opuścili mury uczelni

8 lipca 2024

Tradycji stało się zadość. Po raz trzeci mury uczelni opuściła grupa świetnie przygotowanych do wykonywania pielęgniarskiego zawodu absolwentek i absolwentów, a odbyło się to w sposób uroczysty, z zachowaniem tradycyjnego ceremoniału. Mimo iż obecnie pielęgniarki nie noszą już czepków, jest on tak silnie związanym z tym zawodem symbolem, że wręczaniu pielęgniarskich dyplomów towarzyszy akt „czepkowania”, czyli przypinania czepka na znak przynależności do tej grupy zawodowej. Absolwentki otrzymują czepek, absolwenci zaś, którzy są w mniejszości, przypinkę ze znakiem czepka.

Wspomniana uroczystość miała miejsce w piątek, 5 lipca. „Świeżo upieczeni” pielęgniarki i pielęgniarze odbierali dyplomy z rąk JM Rektora prof. Pawła Treflera. Uczelnię reprezentowali ponadto m.in. dr Robert Oliwa, prof. PANS – Prorektor ds. studenckich, dr hab. Marek Delong, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia, Rektor-Elekt, mgr Tomasz J. Filozof – Kanclerz, dr Bożena Majchrowicz – Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, dr Beata Barańska – zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, mgr Jolanta Karpińska-Ciuba – zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia. W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych Gości, w tym m.in. Bartłomiej Barszczak – zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Grażyna Rożek – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu PUZ w Tarnobrzegu, Barbara Świetlik – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, Elżbieta Buczkowska – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku.

Tradycyjnie Gości przywitał Rektor, prof. Paweł Trefler, ważne role podczas uroczystości odegrali ponadto dr Robert Oliwa oraz prof. Marek Delong, którzy wręczyli absolwentkom nagrody za najwyższą średnią ocen oraz zaangażowanie w prace na rzecz uczelni, działalność pozadydaktyczną. Gratulacje i słowa uznania dla wszystkich „czepkowanych” popłynęły z uczelnianej katedry od JM Rektora prof. Pawła Treflera, prof. Marka Delonga, Barłomieja Barszczaka, Grażyny Rożek oraz dr Bożeny Majchrowicz, która – jako Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, najbardziej zorientowana i zaangażowana w życie akademickie absolwentów, zwróciła się doń słowami „kochani absolwenci”, co było oznaką sympatii, zżycia, wspólnoty.

Głos zabrały również: Natalia Jendo, starościna II roku pielęgniarstwa, która w imieniu młodszych roczników żegnała tegorocznych absolwentów oraz Monika Hanus – tegoroczna absolwentka, starościna III r. pielęgniarstwa, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, która w imieniu absolwentów podziękowała wszystkim zaangażowanym w ich proces studiowania, zarówno rodzinom, jak i kadrze akademickiej. Nie zabrakło wspomnienia o prof. Guty – Pani Profesor otrzymała zapewnienie o tym, że będą realizować jej motto i podziękowania za to, że utworzyła pielęgniarstwo właśnie w Przemyślu.

Zgodnie z protokołem uroczystości po akcie czepkowania, miało miejsce ślubowanie. Ważnym momentem był również okolicznościowy wykład, który wygłosiła dr Krystyna Krygowska – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie. Pani doktor opowiedziała o odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek, czyli swoistym „credo” dla tego zawodu.

Oficjalną część zwieńczył akcent muzyczny, a był nim prezent od Pauliny Dudy, studentki I roku pielęgniarstwa, która wykonała trzy utwory. Miłą niespodzianką był również tort, który osłodził żal pożegnania, choć większość absolwentów deklaruje chęć kontynuowania nauki na studiach magisterskich, więc tym mówimy – do zobaczenia!

 

Tekst: Ewelina Kasperska

Zdjęcia: Grzegorz Gajdzik

 

Logo PWSW
EnglishPoland