https://pansp.pl/wp-content/uploads/2024/06/Wzor-wyroznienie-4-scaled.webp

I Konferencja naukowa studentów, doktorantów i młodych naukowców

6 czerwca 2024

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

oraz

Instytut Technologii Żywności i Żywienia

Uniwersytetu Rzeszowskiego

mają zaszczyt zaprosić na

I Konferencję naukową studentów, doktorantów i młodych naukowców

„Foodinio Conference – Innowacje Technologiczne”

która odbędzie się

10 czerwca 2024 r. w Przemyślu

 

 

CEL KONFERENCJI:

Celem I Konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych naukowców „Foodinio Conference – Innowacje Technologiczne”, organizowanej przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu oraz Instytut Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego, jest:

  • Promowanie innowacji technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki żywnościowej w tym produkcji, obrocie i marketingu bezpiecznej żywności.
  • Stworzenie platformy dla studentów, doktorantów i młodych naukowców do prezentacji swoich badań i wymiany doświadczeń i innowacyjnych pomysłów.
  • Wspieranie współpracy między uczelniami i instytutami naukowymi w celu rozwoju innowacji technologicznych.
  • Inspiracja do dalszych badań i innowacji w gospodarce żywnościowej.

Formy Prezentacji

Zgłoszone prace będą prezentowane w formie referatów (do 12 min) oraz posterów (w formie papierowej). Obydwie formy prezentacji mogą być przygotowane w języku polskim bądź angielskim.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 

Komitet Naukowy

Komitet organizacyjny

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS Przemyśl -przewodniczący Komitetu Naukowego

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

prof. dr hab. inż.  Mariusz Witczak

dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR

dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS Krosno

dr inż. Greta Adamczyk

dr Magdalena Marchel

dr inż. Karolina Pycia

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

mgr inż. Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr inż. Paweł Hanus

dr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk

Kamila Prochaska

Grzegorz Dańko

Marcin Mazepa

 

TERMINARZ

Zgłoszenie uczestnictwa do 31.05.2024 r.

Konferencja 10.06.2024 r.

MIEJSCE OBRAD

Instytut Nauk Technicznych

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

37-700 Przemyśl

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

10:00     Oficjalne rozpoczęcie konferencji

10:15     Wykład plenarny

10:45     Sesja I

10:45 Marcin Mazepa – Wykorzystanie dronów w procesach monitorowania warunków produkcji żywności

12:00     Przerwa kawowa / sesja posterowa

12:45    Sesja II                                                               

14:30     Oficjalne zakończenie konferencji

15:00     Zwiedzanie Przemyśla

 

I Konferencja naukowa studentów, doktorantów i młodych naukowców

 

 

Logo PWSW
EnglishPoland