https://pansp.pl/wp-content/uploads/2021/01/dialog-slider.png

KOMPETENCJE JUTRA – zapraszamy na warsztat online

15 stycznia 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz już dziś wiedzieć jakie będą kompetencje przyszłości?????

 

Akademickie Biuro Karier PANS w Przemyślu

zaprasza studentów i pracowników Uczelni

na

WARSZTAT NA TEMAT 

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH 

 

Data: 22 stycznia 2021, godz. 8:30

Miejsce: MS Teams

 

w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

 

Program merytoryczny warsztatu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • informacje o sektorze nowoczesnych usług w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy;
  • case study – jak wygląda praca w sektorze, z perspektywy specjalnego gościa z Channel Advisor London (firma notowana na giełdzie w Nowym Jorku);
  • informacje na temat Sektorowej rady ds. Kompetencji w sektorze nowoczesnych usług;
  • informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują super atrakcyjną pracę;
  • perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Podczas warsztatu planujemy użycie narzędzi coachingowych wykorzystywanych w sektorze, w celu podniesienia kompetencji kognitywnych uczestników warsztatu.

 

W warsztacie wezmą udział m.in.:

Natalia Fałek – strategy client manager w Channel Advisor, Londyn (NYSE: ECOM), absolwentka University of Westminister w Londynie i Donghua University w Szanghaju, ekspertka w obszarze digital marketing, która pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych optymalizując procesy biznesowe.

Bartosz Sobotka – doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora BPO/IT i edukacji, w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0.

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie są proszone o wypełnienie

 formularza rejestracyjnego  (do dnia 19 stycznia – do godziny 13.00), umożliwiającego wzięcie udziału w warsztacie na temat możliwości pracy w sektorze usług biznesowych. Po wypełnieniu formularza  na Państwa adresy mailowe zostaną przesłane linki do spotkania.

 

KOMPETENCJE JUTRA – zapraszamy na warsztat online

 

Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”

KOMPETENCJE JUTRA – zapraszamy na warsztat online
Logo PWSW
EnglishPoland