https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/09/foto2-jpg.webp

Nowy wymiar studiów w PANS w Przemyślu

19 września 2023

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu została członkiem Global Partners in Education (GPE). GPE to organizacja zrzeszająca uczelnie wyższe z całego świata, które są zaangażowane w zapewnienie swoim studentom możliwości międzynarodowych wymian edukacyjnych poprzez Global Virtual Exchange (GVE). GVE to platforma umożliwiająca studentom z różnych krajów na naukę i współpracę online w języku angielskim. To również element umiędzynarodowienia naszej Uczelni.

 

Nowy wymiar studiów w PANS w Przemyślu

 

Jak mówi mgr inż. Justyna Koniuszy-Nycz, Kierownik Działu Organizacji Kształcenia PANS w Przemyślu, misją GPE jest przygotowanie studentów do pracy w coraz bardziej globalizowanym świecie poprzez zdobywanie kompetencji, które pomagają im poprawić umiejętności komunikacji międzykulturowej i współpracy niezbędne do skutecznego poruszania się w środowiskach o różnorodności kulturowej.

GPE oferuje swoim członkom szeroki zakres możliwości, a w tym:

kursy online prowadzone przez partnerów z innych krajów

projekty współpracy między studentami z różnych krajów

programy wymiany online

GPE współpracuje z ponad 500 uczelniami wyższymi z ponad 100 krajów. W ciągu ostatnich 15 lat w programach GPE wzięło udział ponad 27 000 studentów.

GPE jest organizacją non-profit z siedzibą w East Carolina University w Greenville w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych.

 

Nowy wymiar studiów w PANS w Przemyślu

 

W ramach GPE studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach Global Understanding. Jest to przedmiot, którego celem jest pomoc studentom w zrozumieniu złożoności świata i sposobów, w jakie są z nim powiązani.

Przedmiot ten obejmuje szeroki zakres zagadnień, w tym:

globalne problemy, takie jak zmiany klimatyczne, ubóstwo i konflikty

globalne kultury i społeczeństwa

globalne gospodarki i rynki

globalne polityki i organizacje

Jak dalej podkreśla Kierownik Działu Organizacji Kształcenia, mgr inż. Justyna Koniuszy-Nycz,  Global Understanding jest nauczany w sposób interdyscyplinarny, wykorzystując różne metody i materiały edukacyjne. Studentom zapewnia się możliwość uczenia się od specjalistów z różnych dziedzin, a także od innych studentów z całego świata.

Global Understanding jest szczególnie przydatny dla studentów, którzy chcą:

rozwinąć swoje umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów

zrozumieć globalne problemy i wyzwania

przygotować się do kariery w międzynarodowym środowisku

poprawić swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego.

 

Nowy wymiar studiów w PANS w Przemyślu

 

Chcesz zrozumieć złożoność świata i przygotować się do kariery w międzynarodowym środowisku? Zajęcia z Global Understanding są dla Ciebie!

Ten przedmiot pomoże Ci rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, pogłębić zrozumienie globalnych problemów i wyzwań oraz przygotować się do życia i pracy w globalnym społeczeństwie.

 

Zajęcia z Global Understanding są dostępne na wielu uczelniach członkowskich Global Partners in Education. Rozpocznij swoją przygodę już dziś!

 

Więcej informacji:

https://www.thegpe.org/

https://www.thegpe.org/gpe-programming/global-understanding/

 

 

mgr inż. Justyna Koniuszy-Nycz

Kierownik Działu Organizacji Kształcenia

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

w Przemyślu

Logo PWSW
EnglishPoland