Podsumowanie debaty o edukacji i szkolnictwie wyższym

23 marca 2023

Szanse rozwojowe Przemyśla w nowej perspektywie geopolitycznej – edukacja i szkolnictwo wyższe to temat dyskusji, która toczyła się 22 marca br. w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Organizatorami debaty byli: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz pan Mirosław Bar, nieobecny na spotkaniu ze względów zdrowotnych, ale bardzo zaangażowany w tematykę: „Edukacja na każdym poziomie wieku rozwojowego człowieka jest niezbędnym czynnikiem kształtującym potencjał intelektualny i kompetencyjny danej jednostki. Dlatego nie bez kozery powiada się, że człowiek uczy się całe życie. Jednak najważniejszym okresem w którym kształcenie jest najbardziej efektywne to młodość, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Im wcześniej zaczniemy i im wydajniej będziemy kierować procesem uczenia, tym efekty będą lepsze. Polski model edukacyjny, podobnie jak większość europejskich jest sformalizowany i skostniały, ale pojawiają się oddolne ruchy kształcenia innowacyjnego, kognitywnego, wybiegające daleko poza utarte schematy (…)” czytamy w przekazanym od niego liście.

Demografia miasta Przemyśla i jej przełożenie na nabór do szkół, nowoczesne metody uczenia się, rola rodzica w procesie nauczania, potrzeba budowania miasta atrakcyjnego dla mieszkańców, to tylko niektóre wątki podejmowane przez rozmówców: prof. ucz. dr. Pawła Treflera (Rektora PANS w Przemyślu), Jacka Kubraka (Prezesa Podkarpackiego Centrum Innowacji), Renatę Kochanowicz-Chalicką (Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu), Elżbietę Komarnicką (Nauczyciela-Konsultanta Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu), Tomasza Dziumaka (Prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych i Osób Zarządzających Oświatą / Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu).

W dyskusji niejednokrotnie akcentowano potrzebę wielopłaszczyznowych zmian, które pozwolą wdrożyć nowoczesne metody nauczania, odejdą od tradycyjnego podejścia do edukacji, na rzecz uwzględniającego bieżące potrzeby dzieci i młodzieży. Przy tempie zachodzących zmian kluczowym staje się pytanie, jak wyprzedzać wyzwania stawiane przed edukacją i szkolnictwem wyższym.

Poruszone problemy to jednie „kropa w morzu” trudności i potrzeb polskich uczelni, szkół, świata nauki, ale w równym stopniu odbiorców – uczniów, jak również ich rodziców.

Debatę poprowadzili Katarzyna Prokopowicz oraz Jaromir Barański.

 

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z całym przebiegiem debaty. Link tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=xqHFc3qivRU

 

Tekst: Justyna Przerwa

Zdjęcia: Grzegorz Gajdzik

Logo PWSW