https://pansp.pl/wp-content/uploads/2024/06/35Ccs5k3-1-jpg.webp

Projekt Global Understanding: Promowanie Współpracy Międzynarodowej w Edukacji

19 czerwca 2024

Pilotażowy projekt Global Partners in Education (GPE), realizowany przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu we współpracy z East Carolina University (ECU), w zeszłym roku akademickim zakończył się sukcesem, przynosząc uczestnikom cenne doświadczenia w międzynarodowej współpracy nad projektami wspierającymi Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Inicjatywa ta nie tylko umożliwiła studentom rozwój umiejętności miękkich, takich jak komunikacja międzykulturowa i praca zespołowa, ale również pogłębiła ich zrozumienie globalnych wyzwań i różnorodności kulturowej.

W tegorocznej edycji programu GPE, która miała miejsce w semestrze letnim 2023/2024, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu rozszerzyła swoje partnerstwa o nowe uczelnie z USA, Peru i Malezji. East Carolina University, jedna z wiodących instytucji edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych, kontynuowała współpracę, oferując swoje bogate doświadczenie i zasoby w procesie edukacyjnym. Kolejnym partnerem była Universidad ESAN w Peru, znana z doskonałości w edukacji menedżerskiej i silnego nacisku na międzynarodowe perspektywy. Dołączył również Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) w Malezji, specjalizujący się w inżynierii i technologii, który oferował nowoczesne laboratoria i centra badawcze.

 

Projekt Global Understanding: Promowanie Współpracy Międzynarodowej w Edukacji

 

Program GPE nie tylko promował międzykulturowe zrozumienie i współpracę, ale również przygotował studentów do wyzwań globalnego rynku pracy poprzez rozwój praktycznych umiejętności i doświadczeń. Udział w programie był zarezerwowany dla wybranych studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, wyłonionych na podstawie osiągnięć akademickich i kompetencji językowych, szczególnie znajomości języka angielskiego, kluczowego dla efektywnej komunikacji międzynarodowej.

Podziękowania należą się Władzom Uczelni za wsparcie tej cennej inicjatywy, która stała się stałym elementem oferty edukacyjnej PANS w Przemyślu, przyczyniając się do rozwoju międzynarodowej współpracy i umiędzynarodowienia.

Szczególne podziękowania należą się również Działowi Organizacji Kształcenia oraz Kierownik DOK mgr inż. Justynie Koniuszy-Nycz za nieocenioną pomoc we wdrożeniu zajęć GU do oferty zajęć ogólnouczelnianych. Słowa wdzięczności należy skierować do pani mgr Karoliny Pyrzyńskiej-Cisek za organizację grup i harmonogramów zajęć, co znacząco ułatwiło ich realizację oraz pani mgr Hanny Ozimkowskiej za skuteczną promocję zajęć GU wśród studentów oraz za wsparcie w ich realizacji.

Największe podziękowania kieruję również do naszych studentów. To dzięki Waszej zaangażowanej pracy i entuzjazmowi udało się osiągnąć sukces w ramach tego projektu. Wasze zaangażowanie i motywacja były kluczowe dla osiągnięcia zamierzonych celów.

W kolejnym roku akademickim projekt GU będzie kontynuowany. Planujemy dalszą współpracę z East Carolina University (ECU) z USA oraz Universidad Regiomontana (UR) z Meksyku. Jesteśmy przekonani, że kontynuacja tego projektu przyniesie kolejne korzyści dla naszej społeczności akademickiej.

 

Tekst: dr Robert Oliwa, prof. PANS – Prorektor ds. studenckich PANS w Przemyślu

Zdjęcia: Hanna Ozimkowska

 

Logo PWSW
EnglishPoland