https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/08/222222-jpg.webp

Ruszyła rekrutacja dla pracowników PANS na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2023/2024

29 sierpnia 2023

KA 131 – Wyjazdy do uczelni w krajach uczestniczących w programie Erasmus+

W dniu 29 sierpnia 2023 r. ruszyła rekrutacja dla pracowników na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja potrwa do 11 września 2023 r. Zgodnie z zasadami programu pracownicy szkół wyższych mogą brać udział w wyjazdach dydaktycznych – STA (wykładowcy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni zagranicznej) oraz wyjazdach szkoleniowych -STT (wykładowcy, ale również pracownicy administracji mogą wyjechać na szkolenie do instytucji zagranicznej). Nauczyciele akademiccy mogą również skorzystać z mobilności łączonej czyli tzw. wyjazdu dydaktyczno – szkoleniowego (w trakcie pobytu należy przeprowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz odbyć szkolenie w tej samej uczelni).

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na następujący adres: erasmus@pwsw.pl

 

TERMIN REKRUTACJI: 29 sierpnia – 11 września 2023 r. do godz. 14:00

 

 

Zasady wyjazdów pracowników PWSW w ramach Programu Erasmus+   <<< do pobrania

 

Ogłoszenie rekrutacji na wyjazdy pracowników PWSW w ramach Programu Erasmus+ <<< do pobrania

 

Wniosek pracownika na wyjazd  >>>> do pobrania

 

UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku rekrutacyjnego proszę zapoznać się z Zasadami wyjazdów pracowników PANS w ramach programu Erasmus+

WAŻNE! Pracownicy PANS zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ powinni zrealizować mobilności najpóźniej do 29 lutego 2024 r. 

________________________________________________________________________________________________________________

 

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW PANS w ramach Programu Erasmus+ 

Wyjazdy będą finansowane z dwóch umów o dofinansowanie podpisanych pomiędzy PANS a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Dofinansowanie wyjazdów będzie przydzielane na podstawie stawek określonych przez Fundacje Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach umowy nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000054184 oraz 2023-1-PL01-KA131-HED-000123093

Kraje należące do danej grupy:

Dzienna stawka dofinansowania w 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja

180 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,

140 

 

Powyższe kwoty przyznawane są za każdy dzień pobytu w uczelni/instytucji zagranicznej.

Logo PWSW
EnglishPoland