https://pansp.pl/wp-content/uploads/2024/06/DSC_3125_AS-1-scaled.webp

Spotkanie Rektorów z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariuszem Wieczorkiem

13 czerwca 2024

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek spotkał się na Politechnice Rzeszowskiej ze środowiskiem akademickim województwa podkarpackiego. W spotkaniu wzięli udział m.in. Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu – dr Paweł Trefler, prof. PANS oraz Rektor elekt – dr hab. Marek Delong, prof. PANS.

Podczas wizyty rozmawiano o polskim systemie szkolnictwa wyższego, wyzwaniach, potrzebach i problemach środowiska akademickiego oraz perspektywach rozwoju sektora nauki w Polsce.

 

Budowanie dialogu między MNiSW i społecznością akademicką

Głównym celem wizyty ministra Dariusza Wieczorka było poznanie potrzeb, problemów oraz wyzwań podkarpackiego środowiska akademickiego. Była to też znakomita okazja do konsultacji przed planowanymi zmianami w ustawie o szkolnictwie wyższym, rozmów na temat rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce oraz do wymiany doświadczeń, poglądów i wzajemnych inspiracji. „Zależy nam na tym, aby ożywić dialog ze środowiskiem akademickim i podjąć próbę znalezienia rozwiązań dla aktualnych problemów. Spotykamy się również z młodymi ludźmi, bo to właśnie oni w strategii Ministerstwa zajmują najważniejsze miejsce. Z uwagi na niż demograficzny musimy w sposób szczególny zadbać o studentów” – mówił minister. Zachęcał również do łączenia uczelni i tworzenia większych ośrodków akademickich: „Będziemy stwarzać odpowiednie warunki do rozwoju takich ośrodków. Uczelnie, które podejmą decyzję o łączeniu się, będą miały 10 proc. subwencji więcej”. Minister zapewnił jednak, że taka decyzja będzie należeć wyłącznie do rektorów i senatów poszczególnych uczelni.

Współpraca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środowiskiem akademickim jest niezwykle istotna, ponieważ może przynieść znakomite efekty, wpływając na polepszenie jakości kształcenia. Resort nauki chce być aktywnym uczestnikiem tego procesu, wsłuchując się w potrzeby uczelni, inicjując nowe pomysły i angażując środowisko akademickie do wspólnej pracy nad ich realizacją.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, system stypendialny dla studentów, szkół doktorskich i doktorantów oraz studiów podyplomowych, wsparcie psychologiczne w środowiskach akademickich, rozwój karier absolwentów czy finansowanie projektów badawczych.

Minister nauki zachęcał do podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym, szczególnie z przemysłem lotniczym i zbrojeniowym. „Sytuacja geopolityczna jest trudna. Jesteśmy w takim regionie Polski i w takim czasie, że przemysł zbrojeniowy jest tutaj priorytetem. Uczelnie w województwie podkarpackim powinny rozwijać własne technologie i wdrażać do przemysłu nowe rozwiązania, bo mają w tym zakresie ogromny potencjał” – mówił D. Wieczorek.

Rozwój badań naukowych

W trakcie spotkania na Politechnice Rzeszowskiej prowadzono także rozmowy dotyczące  pozyskiwania środków m.in. z Krajowego Planu Odbudowy czy regionalnych programów operacyjnych. Minister Dariusz Wieczorek podkreślił, że gdyby z tej puli zostało przeznaczone 10 proc. na naukę, badania i rozwój, to byłaby to kwota 27 mld zł. „Staramy się negocjować w Komisji Europejskiej możliwość skorzystania przez uczelnie ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Jako resort jesteśmy otwarci na sugestie środowiska akademickiego, aby jak najlepiej te środki spożytkować w ramach nowej perspektywy finansowej” – zapewniał, dodając, że trwają rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, by zwiększyć szanse sektora nauki na wykorzystanie tych środków.

Spotkanie ze studentami i doktorantami

W trakcie wizyty na Politechnice Rzeszowskiej minister nauki sporo czasu poświęcił na spotkania ze studentami i doktorantami. Liczna grupa doktorantów i studentów wszystkich wydziałów oraz pozostałych uczelni z regionu mogła nie tylko przedstawić swoje pomysły, wyrazić swoje obawy, lecz również zadać ważne pytania. Tego typu rozmowy były nie tylko okazją do nawiązania relacji między Ministerstwem a środowiskiem doktorantów i studentów, ale także pozwoliły na lepsze zrozumienie rzeczywistych potrzeb młodych ludzi.

Szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dziękując za tak liczne przybycie i inspirujące tematy poruszane w tkacie spotkania, zachęcał młodych ludzi do podejmowania aktywności naukowej i społecznej, a także angażowania się w działania samorządów doktorantów i samorządów studenckich. Podkreślił, że osoby aktywnie udzielające się w pracach samorządów doktorantów i samorządów studenckich mają realny wpływ na funkcjonowanie uczelni.

 

Źródło: https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wizyta-ministra-nauki-na-politechnice-rzeszowskiej-2602.html

 

 

 

Logo PWSW
EnglishPoland