https://pansp.pl/wp-content/uploads/2024/01/ambasador-karier-dla-BK-jpg.webp

Zostań Ambasadorem Karier UE

25 stycznia 2024

Szanowni Studenci!

Rusza kolejna edycja programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) – Ambasadorowie Karier UE 2024/2025. Uczestnictwo w programie daje uczelniom i studentom cenne, międzynarodowe doświadczenie, przydatne w dalszym życiu zawodowym i dlatego cieszy się on w Polsce od lat dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku akces zgłosiło 71 polskich uczelni, które wytypowały 36 studentów do wzięcia udziału w programie. Uczelnia samodzielnie wyłania dwóch kandydatów przekazując tę informację do KPRM w terminie do 1 marca br.

Zgłoszenia Studentów do programu prosimy przesłać na adres mailowy: biurokarier@pansp.pl
do dnia 23 lutego 2024 r. Zgłoszenie powinno zawierać: CV w formie europass, list motywacyjny oraz Klauzulę RODO (poniżej do pobrania)

Kryteria wyboru kandydata spośród nadesłanych zgłoszeń:
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (mowa i pismo), które będą weryfikowane na podstawie rozmowy z lektorem

– kolejność zgłoszeń

Wybór kandydatów dokonany przez polskie uczelnie jest w pełni honorowany przez EPSO, tym samym ew. indywidualne aplikacje studentów składane za pośrednictwem strony EPSO nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w Akademickim Biurze Karier Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

tel. 16 73 55 207, e mail: biurokarier@pansp.pl

Szczegółowe informacje w linkach poniżej >>>

https://epso.europa.eu/en/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors

https://eu-careers.europa.eu/pl/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors#tab-0

Zostań Ambasadorem Karier UE

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland