O nas

URSS PANS

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

O NAS

Działamy nieprzerwanie od 2001 roku, aby reprezentować wszystkich studentów Uczelni przed jej władzami. Każdy student ma prawo do współdecydowania poprzez URSS w kwestiach związanych w szczególności z procesem kształcenia, pomocą materialną oraz przyznawaniem nagród i wyróżnień. Nasz pięcioosobowy skład to: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący ds. kultury i organizacji, Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki i praw studenta, Wiceprzewodniczący ds. budżetu i finansów, Sekretarz. Jesteśmy również członkami ciał kolegialnych – Senatu, Kolegium Elektorów. Współpracujemy z kołami naukowymi, organizacjami uczelnianymi oraz stowarzyszeniami.

DLA WAS

Wasze studenckie prawa są dla nas priorytetem – chronimy je! Wspieramy i realizujemy inicjatywy naukowe, kulturalne, sportowe (np. Juwenalia, wycieczki integracyjne, otrzęsiny, a wraz z Uczelnianym Klubem Honorowych Dawców Krwi „Kropelinek” zbiórki charytatywne i cykliczne akcje poboru krwi). Informujemy Was na bieżąco o podjętych działaniach i uchwałach.

RAZEM

Zachęcamy do kontaktu! Jeśli macie jakieś pytania, chcecie porozmawiać lub podać jakiś pomysł – piszcie do nas. Jesteśmy otwarci na wszystko, co Was dotyczy, tworzymy Uczelnię RAZEM.

Kontakt:

Biuro Samorządu Studenckiego p. 49 – Pałac Lubomirskich

Adres: ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl

Godziny pracy: w ustalonym indywidualnie terminie

Adres e-mail: urss@pansp.pl

Fanpage FB: fb.com/URSSPANS

WIĘCEJ

Jeśli interesują Was szczegóły dotyczące praw i obowiązków Samorządu, zasady funkcjonowania itp. zajrzyjcie do Regulaminu: http://bip.pansp.pl/artykul/69/1769/regulamin-samorzadu-studenckiego-pans-w-przemyslu

Logo PWSW
EnglishPoland